1. Barcelona I Jo – 4:23
2. La Lluna – 3:48
3. Kubala – 2:49
4. La Rosa de L’Adeu – 3:57
5. Si No Fos Per Tu – 4:35
6. Salam Rashid – 5:56
7. En Paus – 2:45
8. Per Construir un Bell Somni – 4:17
9. Malson Per Entregues – 6:42